NIEUW LIDMAATSCHAP
lidnummer     rijksregisternummer 
achternaam     voornaam      sympathisant 
straat en nr.     postnummer      gemeente 
land     nationaliteit      geslacht      geboortedatum 
e-mail     telefoon      gsm 
e-mail bevestiging
sporttak1     sporttak2 
kast 1     kast 2 
ligplaats 1     ligplaats 2 
Om kasten of ligplaatsen te reserveren of wijzigen gelieve contact op te nemen met het secretariaat: secetariaat@inout-oostende.be

Gelieve dit voor ALLE sportende gezinsleden correct te doen, dit om verzekeringstechnische redenenen.
Dus vooralleer je betaalt gelieve je gezinsleden toe te voegen door bovenaan op de
link 'Een nieuw gezinslid toevoegen' te klikken